Aktuellt

 

 

 

Förening

LekSom förälder till ett litet senapskorn har man stor möjlighet att påverka sitt barns tid på förskolan. Tillsammans med personalen bygger vi upp en verksamhet som är så bra som möjligt för alla. När föräldrar och personal arbetar tillsammans för barnens bästa, som vi gör på Senapskornet, leder detta till en väldigt bra förskoleverksamhet med en härlig gemenskap, både mellan familjerna och mellan familjer och personal.

För att verksamheten ska fungera smidigt deltar föräldrarna i styrelsearbete samt i olika arbetsgrupper där det finns utrymme för nytänkande och kreativitet. Som förälder har man även möjlighet att lära känna alla barnen lite närmare under några måndagseftermiddagar då personalen planerar och föräldrarna ansvarar för barnen.

Vi arrangerar även gemensamma trivselaktiviteter varje termin för att främja gemenskapen på förskolan. Vi har årsmöte en gång per år då ny styrelse väljs och föreningsmöte en till två gånger per termin.

 

 

Arbetsgrupper

Det ansvar som ligger på medlemmarna är att:

  • Städa två dagar i veckan (ca 3-4 ggr per termin/familj).
  • Passa barnen då pedagogerna planerar på måndagar 15.20-stängning (3-4 ggr per termin/familj)
  • Handla mat till frukost och mellanmål, enligt anvisningar. (3-4 ggr per termin/familj)
  • Ingå i någon arbetsgrupp
Vi har följande arbetsgrupper; 
 
Styrelsen träffas en gång i månaden och ansvarar för ekonomi, personal och driften av förskolan.

Kögruppen ansvarar för att ta in nya medlemmar till föreningen, intervjuar familjer som söker plats och utser en fadderfamilj för nya familjer. Fadderfamiljen visar runt i förskolan och berättar så mycket som möjligt om verksamheten. Fadderfamiljen städar tex tillsammans med den nya familjen. Som fadderfamilj ska man självklart vara tillgänglig för frågor. Kögruppen ansvarar dessutom för att den nya familjen får Senapskornets introduktionsmapp där mycket av informationen man behöver för att ta sitt ansvar finns.

Trivselgruppen ansvarar för planering och utförande av föreningens vår- och höstaktiviteter, ordnar fika till föreningsträffarna.

Fixargruppen fixar trasiga saker, bygger grejer samt köper och installerar ny inredning mm. 

Visionsgruppen ansvarar för strategin för den långsiktiga utvecklingen av både verksamhet och förening.

Dataansvarig sköter hemsidans funktion och köper datorer o dyl. vid behov.

Städansvarig upprättar städschema terminsvis, samordnar storstädningar och ser till att städmaterial finns till hands.