Aktuellt

 

 

 

Pedagogik

SkapaVi som arbetar på Senapskornet vill sätta barnen i centrum. Vi försöker utforma vår verksamhet så att alla barn blir delaktiga och sedda.

Vi vuxna har inställningen att vi vill säga ja till barnens egna idéer. Kan vi inte låta dem göra det de planerat, så vill vi förklara varför för dem. Vi delar ofta upp barnen i mindre grupper, där en vuxen är ansvarig för ca 5 barn i taget. Är barnen små försöker vi vara två vuxna. I dessa grupper går vi till skogen och havet, vi målar och skapar, vi är ute på gården eller inne och leker.I den lilla gruppen får alla mer utrymme för sina intressen och sin fantasi, och alla kan komma till tals.


 Vi arbetar med tre områden, som alla flyter in i varandra, men vi tänker så här:

Värdegrunden. Hur är vi mot varandra? Vad kan varje människa bidra med för att vår vardag ska bli bättre?

Naturen. Vår förskola ligger mitt emellan en fantastisk skog och havet. Vi går ut dit flera gånger i veckan med alla åldrar och följer årstidernas skiftningar. Vi vill också att barnen ska få lära sig att ta hand om naturen och senare när de blir äldre tänka i vidare banor. En gång i månaden får alla ta med matsäck och vi är ute hela dagen.

Skapande. Barnen får arbeta med olika material och färger, musik och drama. Vi låter barnen pröva fritt och komma med egna förslag och projekt. Ibland gör vi något gemensamt i gruppen och ibland enskilda arbeten. Vi använder oss av naturen och allas fantasi.

 

Miljö och lokaler

Snick o SnackVår förskola har ett fantastiskt läge nära både hav och skog. Utanför dörren har vi en stor härlig gård med mycket grönt där barnen kan cykla och leka. För några år sedan anlades ett trädgårdsland och en ny lekstuga monterades.

Vi har trevliga och funktionella lokaler med gott om plats för våra barn med målarrum, dockvrå, kuddrum och matrum. 

Ekologi

Vi vill att våra barn ska lära sig att vara rädda om vår natur. För att det ska bli naturligt för dem att tänka ekologiskt arbetar vi med miljöfrågor på olika plan. På de många skogspromenaderna får barnen lära sig om djur och natur. De pratar om vad som är skadligt för naturen och hur man ska bete sig för att vara miljövänlig. 

Genom att odla potatis och jordgubbar i vårt land lär de sig vad ekologiskt odlat är. Barnen får vara med och källsortera. 

En dag på förskolan

Just nu har vi dessa tider på Senapskornet, men de kan ändras efter behov. 

 7.00  Förskolan öppnar
 8.00  Frukost serveras
 9.00  Förmiddagsaktivitet ( mest styrt)
11.15 Samling
11.30 Lunch
12.30 Vila
13.00 Eftermiddagsaktivitet ( mest fritt)
15.00 Mellanmål
17.00 Förskolan stänger